Pianoles

Waarom pianoles?
In de hele wereld wordt door jong en oud veel plezier beleefd aan muziek maken en beluisteren. Er zijn mensen die de sterren van de hemel spelen zonder ooit les te hebben gehad, maar voor de meeste mensen is dat niet weggelegd. Als je echt goed wilt leren spelen, is les nemen meestal de beste en snelste manier om dat te realiseren. Vrijwel elke docent zal, als de basis gelegd is, samen met jou op zoek gaan naar muziekstijlen die jij leuk vindt, zoals pop, klassiek of jazz. Je kunt natuurlijk solo pianospelen, maar ook met zijn tweeŽn (quatre-mains), in een band of als begeleider van bijvoorbeeld een zanger(es), een koor of andere instrumentalisten. De piano is dus een bijzonder veelzijdig instrument en pianospelen is (natuurlijk ook) een fantastische hobby!


Is pianospelen moeilijk?
Elk instrument vraagt om andere vaardigheden en sommige vaardigheden worden gemakkelijker of sneller ontwikkeld dan andere. Een goede docent zorgt dat je in je eigen tempo en met plezier vorderingen maakt. Het tempo waarin je vooruit gaat is mede afhankelijk van je aanleg en natuurlijk de tijd die je er (liefst dagelijks!) aan besteedt.


Hoeveel tijd kost pianoles?
Lestijd, lesduur en frequentie worden in overleg met de docent afgesproken. Voor beginners zijn wekelijkse lessen aan te raden en vaak zijn dat lessen van 30 minuten. Gevorderde spelers kiezen soms voor langere lessen eens in de twee weken, en bij sommige docenten kan men ook incidentele lessen op afspraak nemen.

Thuis oefenen is uiteraard nodig. Als richtlijn geldt ongeveer 30 minuten per dag. Voor jonge kinderen kan dat korter zijn. Daarom heb je thuis een goede piano nodig. Piano leren spelen is een "lange termijn" hobby. Het gaat stapje voor stapje en over het algemeen speel je nog geen "Für Elise" na een jaar. Oefening baart kunst; zelfs de grootste pianisten blijven studeren.


Wat leer ik nog meer?
Je leert niet alleen pianospelen maar je leert ook de erbij horende muziektheorie. Speel je een stuk langzaam of snel? Hoe snel of hoe langzaam? Wat betekenen al die Italiaanse termen die boven een stuk staan? Door zelf te spelen en je muziekkennis te vergroten, ga je anders naar muziek luisteren, met meer interesse en een geoefend oor.
Pianospelen heeft daarnaast te maken met het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Bovendien is muziek maken de manier bij uitstek om samen met anderen iets moois te maken. Muziek is van alle tijden en er wordt aandacht besteed aan alle verschillende muziekstijlen.


Lees hier de brochure "Muziek maakt slim" (pdf)